Druki


Szanowni Państwo,
informujemy, że istnieje możliwość złożenia wniosku do Poradni w formie elektronicznej. Aby zapoznać się ze szczegółami, zapraszamy do zakładki Aktualności – wniosek do ePUAP.

Druki w języku ukraińskim

Druki w języku polskim:

Dokumentacja dotycząca objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia:

Dokumentacja dotycząca ubiegania się o kształcenie specjalne, wczesne wspomaganie rozwoju (WWR), zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze:

Dokumentacja dotycząca ubiegania się o indywidualne nauczanie: 

Dokumentacja dotycząca ubiegania się o wydanie dokumentów: