Historia


Poradnia działa w regionie od 1968 roku. Początkowo powołana została jako Poradnia Wychowawczo-Zawodowa, ze skromnym zapleczem mieszczącym się w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Tarnowskich Górach. Ostatecznie w grudniu 1993 roku przyznano placówce docelowe miejsce przy ulicy Sienkiewicza 8. Ówczesne zmiany prawne spowodowały również przekształcenie Poradni w Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, która funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Obecnie nasza placówka mieści się w jednym miejscu – w Tarnowskich Górach przy ulicy Sienkiewicza 16. Poradnia obejmuje swoją działalnością placówki usytuowane w całym powiecie tj.: gminy: Zbrosławice, Świerklaniec, Ożarowice, Krupski Młyn, Tworóg, Tarnowskie Góry, Radzionków, Miasteczko Śląskie oraz Kalety.
Obecnie mieścimy się w nowo wyremontowanym budynku – Centrum Usług Społecznych.

Nasza misja


Poradnia służy pomocą psychologiczno-pedagogiczną, logopedyczną, terapeutyczną, a także wsparciem w zakresie wyboru dalszego kierunku kształcenia i zawodu dzieciom i młodzieży, uczęszczającym do różnego typu placówek, mających siedzibę na terenie Powiatu Tarnogórskiego. Wsparciem obejmujemy również rodziców, opiekunów, wychowawców i nauczycieli. Czytaj więcej

Podsumowanie 2019 roku


Wydanych
0
orzeczeń

Wydanych
0
opinii

Przyjętych
0
dzieci

W tym roku
0
Lata

.

 • Psycholodzy

 • Pedagodzy

 • Doradcy zawodowi

 • Surdopedagodzy
  Tyflopedagodzy
  Oligofrenopedagodzy

 • Logopedzi
  Neurologopedzi
  Surdologopedzi

 • Psychoterapeuci

 • Pediatra

 • Administracja

Nasza Poradnia zatrudnia wykwalifikowanych specjalistów, posiadających wieloletnie doświadczenie oraz uczestniczących w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego.

DYREKTOR PORADNI

mgr Sabina MÜLLER – pedagog, logopeda, oligofrenopedagog


 • mgr Krzysztof Smyk – wicedyrektor – pedagog, pedagog specjalny, oligofrenopedagog
 • mgr Teresa Dryżałowska – psycholog
 • mgr Izabela Chróst-Jóźwiak – pedagog, psychoterapeuta
 • mgr Bożena Grabska – pedagog, logopeda
 • mgr Hanna Hodur – pedagog, pedagog specjalny, oligofrenopedagog
 • mgr Dagmara Mołczan-Malinowska – psycholog, psychoterapeuta
 • mgr Stefania Kucharska – psycholog, terapeuta
 • mgr Janusz Maczurek – pedagog, terapeuta, doradca zawodowy
 • mgr Helena Majchrowska – psycholog, terapeuta, doradca zawodowy
 • mgr Katarzyna Sprycha – psycholog, psychoterapeuta
 • mgr Beata Matyska – psycholog, terapeuta SI
 • mgr Joanna Obruśnik – pedagog, surdopedagog
 • dr Joanna Różańska – Kowal – psycholog, terapeuta
 • mgr Barbara Seget – psycholog
 • mgr Marta Serafin – Czaja – psycholog, psychoterapeuta
 • mgr Małgorzata Sikora – pedagog, tyflopedagog
 • mgr Sylwia Lesik – pedagog
 • mgr Małgorzata Warzecha – logopeda, neurologopeda, surdologopeda
 • mgr Joanna Markefka – psycholog, terapeuta
 • mgr Joanna Miszuda – psycholog
 • mgr Magdalena Pietrzyk – psycholog, psychoterapeuta
 • mgr Joanna Serafin – pedagog
 • mgr Jolanta Stokłosa – Gaś – pedagog, logopeda
 • mgr Zuzanna Galwas – neurologopeda, surdologopeda, oligofrenopedagog
 • lekarz med. Iwona Kowalska-Kubala – pediatra, członek zespołu orzekającego

Administracja:

 • Anna Koniczek – sekretarz poradni
 • Anna Jóźwiak – starszy referent administracyjny
 • mgr Katarzyna Kubanek – starszy referent administracyjny