PRZYDATNE LINKI, KTÓRE WARTO ODWIEDZIĆ:
1. Programy, gry on-line, wsparcie w edukacji:
a) język polski, edukacja językowa:
b) matematyka:
c) różne przedmioty szkolne:
d) języki obce:
 • http://www.busuu.com/ –> platforma edukacyjno-społecznościowa do nauki języków obcych; ciekawy sposób na szlifowanie umiejętności; zasoby serwisu pozwalają m.in. na ćwiczenie zagadnień leksykalno-gramatycznych, jak i kontakt z rodowitymi użytkownikami języka (native speaker’ami) w celu ćwiczenia umiejętności.
 • http://innowacja.sfera.lublin.pl/index.html#subjects –> angielski i niemiecki, przyroda z podziałem na klasy.
 • https://scattergoriesonline.net/ –> strona umożliwiająca tworzenie gier on-line w stylu: państwa-miasta; możliwość wyboru kategorii oraz prowadzenia rozgrywki w różnych językacj, platformę można wykorzystać zarówno do uatrakcyjnienia zajęć językowych, jak i ćwiczenia słowncitwa w języku polskim.
 • https://kahoot.com/ –> portal podobny do scattegories, pozwalający na tworzenie wirtualnych quizów. 
 • http://www.focus.olsztyn.pl/ –> lekcje tematyczne oraz ćwiczenia z j. angielskiego. 
 • https://english-online.pl/ –> strona z ćwiczeniami z j. angielskiego przydatna dla uczniów przygotowujących się m.in. do matury. 
 • http://www.tagxedo.com/ –>  kreator chrum wyrazowych, do działania najlepiej używać przeglądarki IE wraz z dodatkiem Silverlight.  
 • https://www.festisite.com/text-layout/word-cloud/ –> tworzenie chmur wyrazowych, inny alternatywny kreator.
 • https://www.festisite.com/rebus/ –> tworzenie rebusów i labiryntów, dostepny j.angielski, j.niemiecki. 
e) przyroda:
f) fizyka/ chemia:
g) muzyka:
h) plastyka/ technika, ćw. grafomotoryczne:
i) wspomaganie edukacji:
PORADNIKI TEMATYCZNE:
1. Śmierć-żałoba:
2. Bezpieczeństwo w sieci, zagrożenia związane z użytkowaniem mediów:
3. Praca z uczniem zdolnym:
4. Radzenie sobie z epidemią koronawirusa:
5. Praca z uczniem w kryzysie:
6. Uzależnienia behawioralne:
 • Uzależnienie od pracy – pracoholizm, poradnik –> publikacja Kamili Wojtyło zawiera prezentację najistotniejszych dokonań Autorki w zakresie konceptualizacji uzależnienia od pracy oraz autorskiego projektu psychoterapii uzależnienia od pracy.
 • Ochrona dziecka przed nałogami –> ochrona dziecka przed nałogowymi zachowaniami, poradnik. 
 • Nałogi behawioralne, c.d. –> ta oraz powyższa broszura adresowane są do dzieci w wieku 6 lat oraz ich rodziców i zawierają informacje na temat trzech wybranych nałogów behawioralnych: nadużywania nowych mediów, nieracjonalnych zakupów i nadmiernego jedzenia. Znaczna część publikacji poświęcona jest praktycznym wskazówkom, jak w codziennym życiu przeciwdziałać ryzyku nałogowych zachowań poprzez zabawę.
 • W sieci hazardu, poradnik –> książka ma dostarczyć Czytelnikom ogólnej wiedzy o zagrożeniach grą hazardową,przybliżyć jej specyfikę, możliwe sposoby pomiaru hazardu oraz identyfikacji towarzyszących im czynników ryzyka i czynników chroniących, jak również wskazać sposoby niesienia pomocy dzieciom i młodzieży nadmiernie zaangażowanej w gry hazardowe. Adresowana jest do naukowców i praktyków zainteresowanych zjawiskiem uzależnień behawioralnych, tj. pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, realizatorów programów profilaktycznych, pedagogów i psychologów szkolnych, młodzieży akademickiej kierunków pedagogicznych oraz pokrewnych, a także do rodziców i opiekunów dorastających dzieci.
 • Nowe zagrożenia i uzależnienia dot. dzieci i młodzieży –> książka zawiera prezentację koncepcji teoretycznych, wyników badań empirycznych i przykłady „dobrych praktyk” dotyczących aktualnych, często nowych zaburzeń i zagrożeń prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży, tj. agresja i przemoc elektroniczna, problemowe korzystanie z mediów: Internetu, zwłaszcza sieci społecznościowych, telefonu komórkowego oraz hazard.
 • http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=15&res_id=4714827 –> uzależnienia behawioralne u dzieci i młodzieży, rozmowy z ekspertami. 
7. Mutyzm wybiórczy