PRZYDATNE LINKI, KTÓRE WARTO ODWIEDZIĆ:
1. Programy, gry on-line, wsparcie w edukacji:
a) język polski, edukacja językowa:
b) matematyka:
c) różne przedmioty szkolne:
 • https://www.superkid.pl/ –> serwis z ćwiczeniami, zadaniami, łamigłówkami, grami on-line, wersja płatna i wersja free (ograniczona).
 • https://www.printoteka.pl/pl/start –> kolorowanki, ćwiczenia, karty pracy do wydruku.
 • https://learningapps.org/ –> interaktywne ćwiczenia z różnych przedmiotów; możliwość edytowania swoich arkuszy ćwiczeń, tworzenia interaktywnych prezentacji lub korzystania z gotowych, udostępnionych przez użytkowników zasobów.
 • http://www.scholaris.pl/–> ciekawostki, artykuły, ćwiczenia on-line, różne przedmioty i poziomy nauczania; karty pracy, pomysły na zajęcia, prezentacje power point.
 • http://edukacjawczesnoszkolna1.blogspot.com/ –> odnośniki do ciekawych stron edukacyjnych.
 • http://www.eduelo.pl/ –> strona edukacyjna z ćwiczeniami od klasy II do klasy VI SP; język polski, matematyka, przyroda, historia, biologia, możliwość ćwiczenia w ramach konta free oraz wersji premium; nieocenioną wartością edukacyjną portalu jest bieżące wyjaśnianie każdego zadania, reguł pisowni, wzorów itp.
 • http://testwiedzy.pl/ –> ćwiczenia tematyczne dla dzieci i młodzieży; wiedza językowa, historyczna, matematyczna, z zakresu sztuki itp.
 • https://www.edu-games.org/ –> portal z możliwością generowania ćwiczeń w formie krzyżówek, sudoku itd., przydatne narzędzie dla nauczycieli, rodziców, specjalistów.
 • http://www.brainmax.pl/ –> portal z ćwiczeniami pamięci, koncentracji, języka; możliwość dostosowywania rodzaju kursu do trudności dziecka.
 • https://pl.khanacademy.org/ –> akademia otwartej edukacji; do wyboru wiele dziedzin do nauki – ćwiczeń interaktywnych m.in. z zakresu matematyki z uwzględnieniem poziomów zaawansowania; możliwość pobrania bezpłatnej aplikacji na telefon czy tablet.
 • https://www.kidipage.com/ –> darmowe karty pracy dla dzieci, ćwiczenia dla przedszkolaków oraz uczniów pierwszych klas nauczania zintegrowanego. W ofercie m.in. matematyka.
 • http://fdds.pl/bestapp/ –> katalog bezpiecznych stron dla najmłodszych.
 • https://childdevelop.pl/generator/ –> baza ciekawych artykułów wraz z generatorem zadań z zakresu j. polskiego oraz matematyki; opcja darmowa umożliwia wygenerowanie określonej ilości arkuszy dziennie.
 • https://www.wczesnoszkolni.pl/ –> darmowe arkusze dla dzieci w nauczaniu początkowym.
 • https://kahoot.com/home/learning-apps/ –> aplikacje do nauki, wersja angielska serwisu.
 • http://interactivesites.weebly.com/ –> spis aplikacji edukacyjnych (wersja w j. angielskim).
 • https://www.specjalni.pl/search/label/karty –> strona z różnymi kartami pracy do wykorzystania na zajęciach.
 • https://edukreatornia.wordpress.com/pomoce-dydaktyczne/ –> pomoce dydaktyczne do zajęć.
 • https://twinkl.pl/ –> zestaw materiałów dla dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkół podstawowych. Z uwagi na zaistniałą sytuację od momentu rejestracji, po wpisaniu kodu POLTWINKLHELPS – konto jest w wersji premium przez miesiąc, umożliwia bezpłatne pobieranie materiałów.
 • http://gridzzly.com/ –> strona przeznaczona do tworzenia arkuszy: papier w linie, do zapisu nut itd.
 • https://tiksp20.blogspot.com/p/generatory.html –> lista generatorów do wykorzystywania przy tworzeniu przedmiotowych kart pracy.
 • https://wordwall.net/pl –> strona pozwalająca tworzyć własne gry/ quizy lub korzystać z dostępnych w portalu zasobów.
 • http://www.yummy.pl/ –> gry interaktywne; możliwość wyboru różnych wersji językowych: angielski, niemiecki, francuski i oczywiście j. polski.
 • http://klasoteka.pl/category/dla-dzieci/ –> baza gier interaktywnych dla dzieci, rodziców i nauczycieli; wśród zasób m.in. matematyka, j. polski, muzyka, plastyka, przyroda.
 • http://klasoteka.pl/ –> serwis wielotematyczny wspomagający naukę. 
 • http://www.krasnoludki.pl/ –> serwis z ćwiczeniami ogólnorozwojowymi dla najmłodszych. 
 • http://www.zyraffa.pl/ –> różne gry, zabawy, quizy dla przedszkolaków oraz młodszych uczniów. 
 • https://ciufcia.pl/ –> serwis edukacyjny dla maluszków. 
d) języki obce:
 • http://www.busuu.com/ –> platforma edukacyjno-społecznościowa do nauki języków obcych; ciekawy sposób na szlifowanie umiejętności; zasoby serwisu pozwalają m.in. na ćwiczenie zagadnień leksykalno-gramatycznych, jak i kontakt z rodowitymi użytkownikami języka (native speaker’ami) w celu ćwiczenia umiejętności.
 • http://innowacja.sfera.lublin.pl/index.html#subjects –> angielski i niemiecki, przyroda z podziałem na klasy.
 • https://scattergoriesonline.net/ –> strona umożliwiająca tworzenie gier on-line w stylu: państwa-miasta; możliwość wyboru kategorii oraz prowadzenia rozgrywki w różnych językacj, platformę można wykorzystać zarówno do uatrakcyjnienia zajęć językowych, jak i ćwiczenia słowncitwa w języku polskim.
 • https://kahoot.com/ –> portal podobny do scattegories, pozwalający na tworzenie wirtualnych quizów. 
 • http://www.focus.olsztyn.pl/ –> lekcje tematyczne oraz ćwiczenia z j. angielskiego. 
 • https://english-online.pl/ –> strona z ćwiczeniami z j. angielskiego przydatna dla uczniów przygotowujących się m.in. do matury. 
e) przyroda:
f) fizyka/ chemia:
g) muzyka:
h) plastyka/ technika, ćw. grafomotoryczne:
i) wspomaganie edukacji:
PORADNIKI TEMATYCZNE:
1. Śmierć-żałoba:
2. Bezpieczeństwo w sieci, zagrożenia związane z użytkowaniem mediów:
3. Praca z uczniem zdolnym:
4. Radzenie sobie z epidemią koronawirusa:
5. Praca z uczniem w kryzysie:
6. Uzależnienia behawioralne:
 • Uzależnienie od pracy – pracoholizm, poradnik –> publikacja Kamili Wojtyło zawiera prezentację najistotniejszych dokonań Autorki w zakresie konceptualizacji uzależnienia od pracy oraz autorskiego projektu psychoterapii uzależnienia od pracy.
 • Ochrona dziecka przed nałogami –> ochrona dziecka przed nałogowymi zachowaniami, poradnik. 
 • Nałogi behawioralne, c.d. –> ta oraz powyższa broszura adresowane są do dzieci w wieku 6 lat oraz ich rodziców i zawierają informacje na temat trzech wybranych nałogów behawioralnych: nadużywania nowych mediów, nieracjonalnych zakupów i nadmiernego jedzenia. Znaczna część publikacji poświęcona jest praktycznym wskazówkom, jak w codziennym życiu przeciwdziałać ryzyku nałogowych zachowań poprzez zabawę.
 • W sieci hazardu, poradnik –> książka ma dostarczyć Czytelnikom ogólnej wiedzy o zagrożeniach grą hazardową,przybliżyć jej specyfikę, możliwe sposoby pomiaru hazardu oraz identyfikacji towarzyszących im czynników ryzyka i czynników chroniących, jak również wskazać sposoby niesienia pomocy dzieciom i młodzieży nadmiernie zaangażowanej w gry hazardowe. Adresowana jest do naukowców i praktyków zainteresowanych zjawiskiem uzależnień behawioralnych, tj. pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, realizatorów programów profilaktycznych, pedagogów i psychologów szkolnych, młodzieży akademickiej kierunków pedagogicznych oraz pokrewnych, a także do rodziców i opiekunów dorastających dzieci.
 • Nowe zagrożenia i uzależnienia dot. dzieci i młodzieży –> książka zawiera prezentację koncepcji teoretycznych, wyników badań empirycznych i przykłady „dobrych praktyk” dotyczących aktualnych, często nowych zaburzeń i zagrożeń prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży, tj. agresja i przemoc elektroniczna, problemowe korzystanie z mediów: Internetu, zwłaszcza sieci społecznościowych, telefonu komórkowego oraz hazard.
 • http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=15&res_id=4714827 –> uzależnienia behawioralne u dzieci i młodzieży, rozmowy z ekspertami. 
7. Mutyzm wybiórczy