[container id=”” class=”” style=”margin-bottom:20px;”]Wydawanie dokumentów


opinie dotyczące:


[icon_list][icon_list_item type=”check”] osiągnięcia gotowości szkolnej przez dziecko w wieku 6 lat, które odbywa roczne przygotowanie przedszkolne poza przedszkolem albo oddziałem przedszkolnym, [/icon_list_item] [icon_list_item type=”check”]odroczenia rozpoczęcia spełnienia przez dziecko obowiązku szkolnego, [/icon_list_item] [icon_list_item type=”check”]zwolnienia ucznia z wadą słuchu, głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego;[/icon_list_item] [icon_list_item type=”check”]objęcie ucznia nauką w klasie terapeutycznej, [/icon_list_item][/icon_list] Czytaj więcej

[container id=”” class=”” style=”padding-top:78%;”][image src=”” alt=”” href=”” title=”” info_content=”” lightbox_caption=”” id=”” class=”” style=””][/container]
[container id=”” class=”” style=”padding-top:70%;”][image src=”” alt=”” href=”” title=”” info_content=”” lightbox_caption=”” id=”” class=”” style=””][/container]

orzeczenia dotyczące:


[icon_list][icon_list_item type=”check”]indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego/ indywidualnego nauczania,[/icon_list_item] [icon_list_item type=”check”]kształcenia specjalnego, [/icon_list_item] [icon_list_item type=”check”]zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, [/icon_list_item] [icon_list_item type=”check”]objęcia dziecka wczesnym wspomaganiu rozwoju (opinia mającą rangę orzeczenia, jej otrzymanie wymaga posiedzenia Zespołu Orzekającego)[/icon_list_item][/icon_list] Rodzic składający wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub nauczania indywidualnego, powinien dostarczyć oprócz zaświadczenia lekarskiego również opinię od wychowawcy, psychologa lub pedagoga szkolnego. Orzeczenie wydaje się po dostarczeniu tych dokumentów oraz, jeśli to konieczne, przeprowadzeniu specjalistycznych badań przez pracowników Poradni (wniosek o przeprowadzenie badań).

[/container]

[container id=”” class=”” style=””][alert type=”info” heading=”Potrzebujesz pomocy?” id=”” class=”” style=””]Nie czekaj, zadzwoń  i  umów  się  na  spotkanie – 32 285 43 67[/alert][/container]