Opóźniony rozwój mowy.

Jak ocenić czy mowa dziecka rozwija się dobrze? Mowa jest jedną z tych sprawności człowieka, której musi się nauczyć w dzieciństwie, podobnie jak innych czynności (siadanie, stanie, chodzenie). Od czego zależy rozwój mowy dziecka? Jest to w dużej mierze uwarunkowane genetycznie i zależy od wrodzonych cech człowieka. Podstawą rozwoju mowy jest przebywanie dziecka w środowisku ludzi posługujących się mową. Dziecko … Czytaj dalej

Prawidłowy rozwój mowy- co to takiego?

O prawidłowym rozwoju mowy dziecka możemy mówić wtedy, gdy: dziecko mówi dużo, wyraźnie, wypowiadając wszystkie głoski poprawnie, jego wypowiedzi są poprawne gramatycznie, rozumie, co się do niego mówi, mówi melodyjnie i swobodnie, czystym głosem (nie nosowo) z zachowaniem intonacji, nie jąka się, język w czasie wypowiedzi układa się prawidłowo w jamie ustnej (przeważnie centralnie, nie na boki i nie wchodzi … Czytaj dalej

Rozwój mowy u dzieci.

Co warto wiedzieć o rozwoju mowy dziecka? TRZYLATEK: Rozumie to, co do niego mówimy i wykonuje proste polecenia. Zapytany potrafi podać swoje imię. Próbuje wykonywać codzienne czynności według podanych instrukcji. Wypowiada kilkuwyrazowe zdania, mówi chętnie i dużo. Zadaje pytania, nie zawsze jasno sprecyzowane. Powinien wymawiać prawidłowo: wszystkie samogłoski (nosowe ą może brzmieć jak -om), spółgłoski p, b, m, f, w, … Czytaj dalej

Komunikat!

Szanowni logopedzi,w związku z zaistniałą sytuacją zmuszone jesteśmy odwołać planowane w maju spotkanie logopedów pracujących w szkołach i przedszkolach naszego powiatu. Nie rezygnujemy oczywiście z idei organizowania takich spotkań, tym bardziej, że Państwa liczny udział, a także różnorodność poruszanych istotnych tematów i problemów wskazują na potrzebę konsultowania się, wymiany doświadczeń, ciągłego zdobywania wiedzy.Tymczasem zapraszamy Państwa do kontaktowania się z nami … Czytaj dalej