Aktualności

W czym możemy pomóc?

[container id=”” class=”” style=””][custom_headline type=”center” level=”h3″ looks_like=”h3″ accent=”true” id=”” class=”” style=””]Pomoc dla dzieci i młodzieży[/custom_headline][image src=”104″ alt=”chłopiec trzyma tablet” href=”” title=”” info_content=”” lightbox_caption=”” id=”” class=”” style=” margin-bottom:27px;”]

Pomagamy dzieciom i młodzieży z różnorodnymi trudnościami. Służymy wsparciem w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych, wychowawczych, emocjonalnych, innych w zależności od zgłoszenia.

[/container][button shape=”square” size=”regular” float=”none” block=”true” href=”https://poradniatg.pl/pomoc-dla-dzieci-i-mlodziezy/” title=””info_content=”” lightbox_caption=”” id=”” class=”” style=””]Czytaj więcej[/button]
[container id=”” class=”” style=””][custom_headline type=”center” level=”h3″ looks_like=”h3″ id=”” class=”” style=”margin-bottom:51px;”]Pomoc dla rodziców[/custom_headline][image src=”57″ alt=”rodzice biegają z dziećmi po plaży” href=”” title=”” info_content=”” lightbox_caption=”” id=”” class=”” style=””]

Nasza pomoc dotyczy w głównej mierze poradnictwa w zakresie pracy z dzieckiem: z trudnościami w nauce, w tym pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi…..

[/container][button shape=”square” size=”regular” float=”none” block=”true” href=”https://poradniatg.pl/pomoc-dla-rodzicow/” title=”” info_content=”” lightbox_caption=”” id=”” class=”” style=””]Czytaj więcej[/button]
[container id=”” class=”” style=””][custom_headline type=”center” level=”h3″ looks_like=”h3″ accent=”true” id=”” class=”” style=””]Pomoc dla nauczycieli i pedagogów[/custom_headline][image src=”91″ alt=”rodzic pomaga dziecku w nauce” href=”” title=”” info_content=”” lightbox_caption=”” id=”” class=”” style=””margin-bottom:27px;”]

Udzielamy wsparcia nauczycielom, wychowawcom i pedagogom w zakresie: interpretacji opinii i orzeczeń, wskazań do pracy z dzieckiem: z dysleksją, dyskalkulią, dysgrafią, dysortografią…

[/container][button shape=”square” size=”regular” float=”none” block=”true” href=”https://poradniatg.pl/pomoc-dla-nauczycieli-i-pedagogow/” title=”” info_content=”” lightbox_caption=”” id=”” class=”” style=””]Czytaj więcej[/button]
[container id=”” class=”” style=””][custom_headline type=”center” level=”h3″ looks_like=”h3″ accent=”true” id=”” class=”” style=””]Wydawanie opinii i orzeczeń[/custom_headline][image src=”59″ alt=”mama siedzi z chłopcem na kanapie, rozmawiają” href=”” title=”” info_content=”” lightbox_caption=”” id=”” class=”” style=””]

Wydajemy dokumenty potrzebne w organizacji kształcenia dzieci i młodzieży, szczególnie dostosowania form i metod pracy do możliwości psychofizycznych uczniów z różnorodnymi trudnościami.

[/container][button shape=”square” size=”regular” float=”none” block=”true” href=”https://poradniatg.pl/wydawanie-opinii-i-orzeczen/” title=”” info_content=”” lightbox_caption=”” id=”” class=”” style=””]Czytaj więcej[/button]

Na dzień dobry z Januszem Korczakiem