E-wniosek

Szanowni Państwo, 

Podmioty realizujące zadania publiczne obowiązane są posiadać elektroniczną skrzynkę podawczą.
Elektroniczna skrzynka podawcza pozwala na doręczanie do instytucji pism podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym, w sposób zapewniający otrzymanie urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP).

UPP jest dowodem doręczenia pisma, a widniejąca na nim data stanowi datę doręczenia.
W celu dostarczenia do Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowskich Górach  dokumentu elektronicznego, należy zarejestrować się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP) pod adresem epuap.gov.pl.

Szczegółową instrukcję dotyczącą procedury składania pisma można pobrać ze strony BIP pod adresem:

http://www.bip.poradnia.tarnogorski.pl/?catid=38&parcat=3&t=more&grupa=15e3061a7ed535