Wsparcie uczniów po powrocie

powrót do szkoły

Szanowni Państwo, na stronie Regionalnego Ośrodka Metodycznego w Katowicach znajduje się wykaz materiałów przygotowanych przez MEiN. Zawiera on publikacje i poradniki dla nauczycieli, dyrektorów szkół oraz rodziców. Materiały te będą pomocne w pracy z dziećmi i młodzieżą po długotrwałym okresie nauki zdalnej.

https://www.metis.pl/content/view/3675/105/