Wsparcie –> TOTU

Wsparcie psychologiczne i psychoterapeutyczne Tarnogórskiego Ośrodka Terapii Uzależnień Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej.

http://to-tu.eu/o-osrodku/ – informacje o ośrodku

http://to-tu.eu/programy/ – informacja o programach prowadzonych przez ośrodek

http://to-tu.eu/programy/#program-fred-goes-net – Program FreD jest projektem wczesnej interwencji wobec młodzieży w wieku 14-21 lat (w szczególnych przypadkach 13-25). Jego adresatami są osoby, które przyłapano na zażywaniu narkotyków lub piciu alkoholu, ale których sposób i częstotliwość używania substancji psychoaktywnych nie wskazuje jeszcze na występowanie uzależnienia.