Reintegracja po pandemii

grupa młodzieży

Zgodnie z wytycznymi MEN dotyczącymi działań skierowanych do uczniów i rodziców oraz kadry pedagogicznej po powrocie do szkół i placówek, publikujemy  materiał wspomagający realizację w/w wytycznych. Materiał stanowi autorski program reintegracji grupy klasowej psychologów poradni pani mgr Heleny Majchrowskiej i pani mgr Stefanii Kucharskiej. Jest on odpowiedzią na wymagania dotyczące:

·       zintensyfikowania współpracy poradni ze szkołami i placówkami w zakresie diagnozowania uczniów i podejmowania działań wspierających uczniów
w realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej z nauczycielami i specjalistami ze szkół, placówek, z rodzicami i opiekunami prawnymi,

·     opracowania tematyki zajęć reintegracyjnych.