Efektywna nauka

otwarta książka

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją mgr Joanny Obruśnik – pedagoga, nt. efektywnych technik uczenia się. W obecnej sytuacji umiejętne selekcjonowanie treści w nauce pomaga odpowiednio zaplanować proces nauki. Aktualny czas, w tym nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, stawia tak ucznia, rodzica, jak i nauczyciela w sytuacji zmiany tradycyjnego modelu nauczania. Aby proces nauki był przyjemniejszy warto wiedzieć nie tylko, co, ale też w jaki sposób przyswajać. Zapraszamy zatem do analizy prezentacji.