Mowa w 1-szym roku życia dziecka

dziecko siedzi na łące i uśmiecha się

Rozwój języka u dziecka rozpoczyna się w okresie prenatalnym, biorąc pod uwagę uwarunkowania genetyczne oraz doświadczenia słuchowe i czuciowe płodu.