AUTYZM – poradniki

napis na tablicy: what's new

Zamieszczamy na naszej stronie zestaw poradników skierowanych zarówno do rodziców/opiekunów, jak i osób z autyzmem/ ZA. Zapraszamy do pobierania materiałów w formie książeczek z wykorzystaniem piktogramów (wersja dla dziewczynek i chłopców) oraz poradników opacowanych przez Fundację SYNAPSIS oraz Centrum Terapii Autyzmu – SOTIS.