Pomoc dla nauczycieli i pedagogów

Pomoc nauczycielom

Udzielamy wsparcia nauczycielom, wychowawcom i pedagogom w zakresie:

  • interpretacji opinii i orzeczeń
  • wskazań do pracy z dzieckiem: z dysleksją, dyskalkulią, dysgrafią, dysortografią, zagrożonym specyficznymi trudnościami (ryzyko dysleksji), z deficytami rozwojowymi, z niepełno sprawnościami, zagrożonym niedostosowaniem, z nadpobudliwością

Jak pomagamy?

  • konsultacje indywidualne w szkołach, przedszkolach i w poradni
  • udział w radach pedagogicznych
  • prelekcje
  • grupy wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych

Potrzebujesz pomocy?
Nie czekaj, zadzwoń i umów się na spotkanie 32 381-63-50