Zmiana e-maili

Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej informuje, iż niebawem nastąpi zmiana adresów e-maili zarówno pracowników poradni jak i sekretariatu placówki. Prosimy by zaktualizować kontakty w szczególności, gdy pozostajecie Państwo w kontakcie z konkretnym psychologiem czy pedagogiem.

Z poważaniem- Joanna Miszuda