Oddajemy Państwu skromny słownik wybranych terminów, stosowanych w wydawanych przez nas opiniach i orzeczeniach. Mamy nadzieję, że zamieszczone pojęcia okażą się pomocne w szerszym zrozumieniu treści dokumentów. Mamy bowiem świadomość, iż nie wszystko może być dla Państwa jasne. Zapraszamy do zapoznania się z najczęściej stosowaną terminologią.