Pomoc dla rodziców


W jaki sposób?

Nasza pomoc dotyczy w głównej mierze poradnictwa w zakresie pracy z dzieckiem:

 • z trudnościami w nauce, w tym pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi (dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia)
 • z problemami wychowawczymi
 • z problemami emocjonalnymi
 • z nadpobudliwością psychoruchową
 • z zaburzeniami w rozwoju
 • z wadami wymowy
 • z niepełnosprawnościami
 • z trudnościami w określeniu dalszej ścieżki kształcenia
 • zdolnym
dzieci trzymają się za ręce na tle zachodu słońca

Formy pomocy:

Mogą Państwo skorzystać z naszego wsparcia w postaci:

 • porad i konsultacji indywidualnych z pedagogiem, psychologiem
 • wsparcia w zakresie konsultacji w terapii rodzinnej/ indywidualnej
 • udziału w spotkaniach, prelekcjach, warsztatach organizowanych w siedzibie poradni
Potrzebujesz pomocy?
Nie czekaj, zadzwoń i umów się na spotkanie 32 381-63-50