Aktualności

W czym możemy pomóc?

Pomoc dla dzieci i młodzieży

chłopiec trzyma tablet

Pomagamy dzieciom i młodzieży z różnorodnymi trudnościami. Służymy wsparciem w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych, wychowawczych, emocjonalnych, innych w zależności od zgłoszenia.

Czytaj więcej

Pomoc dla rodziców

rodzice biegają z dziećmi po plaży

Nasza pomoc dotyczy w głównej mierze poradnictwa w zakresie pracy z dzieckiem: z trudnościami w nauce, w tym pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi…..

Czytaj więcej

Pomoc dla nauczycieli i pedagogów

rodzic pomaga dziecku w nauce

Udzielamy wsparcia nauczycielom, wychowawcom i pedagogom w zakresie: interpretacji opinii i orzeczeń, wskazań do pracy z dzieckiem: z dysleksją, dyskalkulią, dysgrafią, dysortografią…

Czytaj więcej

Wydawanie opinii i orzeczeń

mama siedzi z chłopcem na kanapie, rozmawiają

Wydajemy dokumenty potrzebne w organizacji kształcenia dzieci i młodzieży, szczególnie dostosowania form i metod pracy do możliwości psychofizycznych uczniów z różnorodnymi trudnościami.

Czytaj więcej

Na dzień dobry z Januszem Korczakiem