Historia


Poradnia działa w regionie od 1968 roku. Początkowo powołana została jako Poradnia Wychowawczo-Zawodowa, ze skromnym zapleczem mieszczącym się w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Tarnowskich Górach. Ostatecznie w grudniu 1993 roku przyznano placówce docelowe miejsce przy ulicy Sienkiewicza 8. Ówczesne zmiany prawne spowodowały również przekształcenie Poradni w Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, która funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Obecnie nasza placówka mieści się w jednym miejscu – w Tarnowskich Górach przy ulicy Sienkiewicza 16. Poradnia obejmuje swoją działalnością placówki usytuowane w całym powiecie tj.: gminy: Zbrosławice, Świerklaniec, Ożarowice, Krupski Młyn, Tworóg, Tarnowskie Góry, Radzionków, Miasteczko Śląskie oraz Kalety.
Obecnie mieścimy się w nowo wyremontowanym budynku – Centrum Usług Społecznych.

Nasza misja


Poradnia służy pomocą psychologiczno-pedagogiczną, logopedyczną, terapeutyczną, a także wsparciem w zakresie wyboru dalszego kierunku kształcenia i zawodu dzieciom i młodzieży, uczęszczającym do różnego typu placówek, mających siedzibę na terenie Powiatu Tarnogórskiego. Wsparciem obejmujemy również rodziców, opiekunów, wychowawców i nauczycieli. Czytaj więcej

Podsumowanie roku szkolnego 2022/2023


Wydanych
0
orzeczeń

Wydanych
0
opinii

Przyjętych
0
dzieci

Badań
0
diagnostycznych

ZESPÓŁ PORADNI 

 • ikona kobietyPsycholodzy

 • ikona mężczyznyikona kobietyPedagodzy

 • ikona mężczyznyikona kobietyDoradcy zawodowi

 • ikona mężczyznyikona kobiety
  Surdopedagodzy
  Tyflopedagodzy
  Oligofrenopedagodzy

 • ikona kobietyLogopedzi
  Neurologopedzi
  Surdologopedzi

 • ikona kobietyPsychoterapeuci Terapeuci SI

 • ikona kobietyPediatra

 • ikona kobietyAdministracja

Nasza Poradnia zatrudnia wykwalifikowanych specjalistów, posiadających wieloletnie doświadczenie oraz uczestniczących w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego.

DYREKTOR PORADNI

mgr Joanna MISZUDA – psycholog (pppptgdyr@onet.pl)

mgr Joanna MARKEFKA- wicedyrektor – psycholog, tyflopedagog (j.markefka.pptg@onet.pl)

PSYCHOLODZY:
mgr Stefania Kucharska – psycholog (s.kucharska.pptg@onet.pl)
mgr Helena Majchrowska – psycholog, terapeuta, doradca zawodowy (h.majchrowska.pptg@onet.pl)
mgr Joanna Markefka – psycholog,  tyflopedagog (j.markefka.pptg@onet.pl)
mgr Magdalena Pietrzyk – psycholog, psychoterapeuta (m.pietrzyk.pptg@onet.pl)
mgr Katarzyna Sprycha – psycholog, psychoterapeuta (k.sprycha.pptg@onet.pl)
mgr Barbara Seget – psycholog  (b.seget.pptg@onet.pl)
mgr Beata Matyska – psycholog, terapeuta SI (b.matyska.pptg@onet.pl)
mgr Dagmara Mołczan-Malinowska – psycholog, terapeuta (d.molczan_m.pptg@onet.pl)
mgr Mirela Gudowicz – psycholog (m.gudowicz.pptg@onet.pl)
mgr Izabela Bujak- psycholog (i.bujak.pptg@onet.pl)
mgr Zuzanna Radzioch- psychologa (z.radzioch.pptg@onet.pl)

PEDAGODZY:
mgr Joanna Obruśnik – pedagog, surdopedagog (j.obrusnik.pptg@onet.pl)
mgr Izabela Chróst-Jóźwiak – pedagog, psychoterapeuta (i.chrost_j.pptg@onet.pl)- czasowo nieobecna
mgr Jolanta Stokłosa – Gaś – pedagog, logopeda (j.stoklosa_g.pptg@onet.pl)
mgr Bożena Grabska – pedagog, logopeda (b.grabska.pptg@onet.pl)
mgr Janusz Maczurek – pedagog, terapeuta, doradca zawodowy, psycholog (j.maczurek.pptg@onet.pl)
mgr Małgorzata Sikora – pedagog, tyflopedagog (m.sikora.pptg@onet.pl)
mgr Sylwia Lesik – pedagog , tyflopedagog (s.lesik.pptg@onet.pl)
mgr Anna Kupka – pedagog (a.kupka.pptg@onet.pl)
mgr Kinga Piksa – pedagog, surdopedagog (k.bujalska.pptg@onet.pl)- koordynator ds. dostępności
mgr Weronika Wiśniewska – pedagog (b.wisniewska.pptg@onet.pl)
mgr Sabina Muller – pedagog, logopeda, oligofrenopedagog (s.muller.pptg@onet.pl)

LOGOPEDZI, NEUROLOGOPEDZI: 
mgr Jolanta Stokłosa – Gaś – logopeda, pedagog (j.stoklosa_g.pptg@onet.pl)
mgr Zuzanna Galwas – neurologopeda, surdologopeda, oligofrenopedagog (z.galwas.pptg@onet.pl)
mgr Małgorzata Warzecha – logopeda, neurologopeda, surdologopeda (m.warzecha.pptg@onet.pl)
mgr Bożena Grabska – logopeda, pedagog (b.grabska.pptg@onet.pl)

ADMINISTRACJA:
Anna Koniczek – sekretarz poradni (a.koniczek.pptg@onet.pl)
Anna Jóźwiak – starszy referent administracyjny (a.jozwiak.pptg@onet.pl)
mgr Dorota Pakuła – starszy referent administracyjny (d.pakula.pptg@onet.pl) 

 • ikona kobietyPsycholodzy

 • ikona mężczyznyikona kobietyPedagodzy

 • ikona mężczyznyikona kobietyDoradcy zawodowi

 • ikona mężczyznyikona kobiety
  Surdopedagodzy
  Tyflopedagodzy
  Oligofrenopedagodzy

 • ikona kobietyLogopedzi
  Neurologopedzi
  Surdologopedzi

 • ikona kobietyPsychoterapeuci Terapeuci SI

 • ikona kobietyPediatra

 • ikona kobietyAdministracja

Nasza Poradnia zatrudnia wykwalifikowanych specjalistów, posiadających wieloletnie doświadczenie oraz uczestniczących w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego.