Pomoc dla nauczycieli i pedagogów


Zakres pomocy:

Udzielamy wsparcia nauczycielom, wychowawcom i pedagogom w zakresie:

 • interpretacji opinii i orzeczeń
 • udziału w posiedzeniach ds. IPET
 • wskazań do pracy z dzieckiem: z dysleksją, dyskalkulią, dysgrafią, dysortografią, zagrożonym specyficznymi trudnościami (ryzyko dysleksji), z deficytami rozwojowymi, z niepełno sprawnościami, zagrożonym niedostosowaniem, z nadpobudliwością
 • wsparcia w dokonywaniu wielospecjalistycznych ocen funkcjonowania uczniów/podopiecznych

Jak pomagamy?

 • konsultacje indywidualne w szkołach, przedszkolach i w poradni
 • udział w zebraniach w szkołach dotyczących sytuacji wybranych uczniów np: ewaluacja lub pomoc w tworzeniu IPET, WOPFU, inne w miarę zgłaszanych potrzeb
 • udział w radach pedagogicznych
 • prelekcje
 • grupy wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych na terenie poradni
  Wspólnie możemy więcej.
Potrzebujesz pomocy?
Nie czekaj, zadzwoń i umów się na spotkanie 32 381-63-50