Uczeń z afazją w szkole.

mózg, przekrój

„W dzisiejszym świecie, logiczna, spójna, a przede wszystkim zrozumiała komunikacja, jest niezwykle istotna. Dlatego też ludzie, którzy z różnych przyczyn przejawiają problemy w posługiwaniu się mową i w związku z tym mają trudności z efektywną komunikacją, nie mogą w pełni  funkcjonować w społeczeństwie. Możemy sobie jedynie wyobrazić, jak czuje się dziecko z afazją, które nie jest w stanie wyrazić swoich myśli, potrzeb lub też nie rozumie komunikatów, które są do niego kierowane”.

Uczeń z afazją w szkole – propozycje dostosowań wymagań edukacyjnych (pedagogika-specjalna.edu.pl)