„Szkoleniowa pora dnia z Poradnią”

17 listopada odbyło się pierwsze spotkanie szkoleniowe z cyklu szkoleń dla nauczycieli „Szkoleniowa pora dnia z Poradnią”. Tematem spotkania było: „ABC pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu i w szkole” – podstawowe założenia objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną,- zadania dyrektora, wychowawcy, nauczycieli i specjalistów w zakresie organizacji pp-p,- prowadzenie dokumentacji pp-p,- ocena efektywności udzielania pp-p.

Szkolenia otwarte adresowane są dla nauczycieli, wychowawców, specjalistów przedszkoli i szkół Powiatu Tarnogórskiego.

Miejsce: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza 16, sala konferencyjna (I piętro)

Godziny: 16.00-17.30Prowadzący: Sabina Müller – oligofrenopedagog, logopeda, trener w oświacie, coach.

Co otrzymasz?- usystematyzowanie zapisów prawnych regulujących zasady i wymogi dotyczące organizacji form pomocy, będących przedmiotem szkoleń,- możliwość skorzystania z doświadczeń innych w zakresie omawianych tematów, uzyskanie praktycznych wskazówek,- usystematyzowanie wiedzy na temat prowadzonej dokumentacji w zakresie omawianych tematów, wzory druków do zaadoptowania w swojej placówce.

Tematy i terminy kolejnych zaplanowanych szkoleń w I semestrze:

1.12.2023 „Indywidualne i zindywidualizowane formy wsparcia dziecka/ucznia w przedszkolu i w szkole” – r.- zindywidualizowana ścieżka kształcenia,- dostosowanie wymagań edukacyjnych,- indywidualne nauczanie,- realizacja zajęć indywidualnych lub w grupie do 5 uczniów,- indywidualny program lub tok nauki.Podczas szkolenia nastąpi przegląd różnych możliwych form wsparcia ucznia w przedszkolu i w szkole, omówione zostaną przesłanki i niezbędne warunki umożliwiające objęcia ucznia daną formą pomocy. Uwaga: pozostało kilka ostatnich miejsc wolnych

12.01.2024 r.-„Prace zespołu ds. organizacji kształcenia specjalnego w przedszkolu i w szkole”– zadania przedszkola/szkoły w zakresie organizacji kształcenia specjalnego,- obowiązki dyrektora i wychowawcy,- harmonogram prac zespołu,- zasady przeprowadzania WOFU oraz tworzenia IPE-T.

Uwaga: pozostało kilka ostatnich miejsc wolnych. W związku z ograniczoną ilością miejsc osoby chętne do udziału w drugim i trzecim szkoleniu proszone są o wysyłanie zgłoszeń na adres s.muller.pptg@onet.pl
o treści:

1. Imię i nazwisko nauczyciela

2. Nazwa przedszkola/szkoły

3. Telefon do kontaktu z nauczycielem

4. Temat szkolenia – podkreślić:

a) 1 grudnia 2023 „Indywidualne i zindywidualizowane formy wsparcia dziecka/ucznia w przedszkolu i w szkole”

b) 12 stycznia 2024r. „Prace zespołu ds. organizacji kształcenia specjalnego w przedszkolu i w szkole”.

Do zobaczenia