Wsparcie psychologiczno-terapeutyczne

palce dorosły-dziecko

Poniżej publikujemy adresy placówek w województwie śląskim, które w ramach kontraktu NFZ udzielają wsparcia dzieciom i młodzieży.

informacja o ośrodkach referencyjnych wsparcia psychologicznego i psychoterapeutycznego dla dzieci i młodzieży w rejonie śląskim