Grupa dla młodzieży z Zespołem Aspergera

chłopak na deskorolce

Miło nam poinformować, iż od października 2020 roku ruszyły w naszej Poradni spotkania grupy dla młodzieży z autyzmem i Zespołem Aspergera.

Grupa spotyka się cyklicznie, co tydzień w poniedziałki. Spotkania mają formę zajęć socjoterapeutycznych. Preferujemy półotwarty charakter grupy, chcąc nieco ograniczyć napływ nowych osób – grupa jest swoistym mikrosystemem, w ramach którego zaspokajane są m.in. potrzeby bezpieczeństwa, przynależności, akceptacji i wsparcia. Dążymy do tego, aby uczestnicy grupy czuli się bezpiecznie, byli zintegrowani, szanowali siebie na wzajem, potrafili współdziałać, ale przede wszystkim mogli ćwiczyć ważne kompetencje społeczne w oparciu o współdziałanie w mniejszej grupie.

Obecny grafik spotkań grupy:  poniedziałki od godziny 17:15 do 18:15. Po zajęciach istnieje możliwość, w miarę potrzeb, krótkich konsultacji ws. dzieci, omówienia bieżących spraw, trudności, zgłoszenia zapytań.

Osoby chętne chcące dołączyć do grupy zapraszamy do kontaktu z sekretariatem poradni bądź kontaktowania się bezpośrednio z prowadzącymi.

Grupa prowadzona jest przez p. Hannę Hodur-pedagoga, oligofrenopedagoga oraz p. Izabelę Chróst-Jóźwiak-pedagoga, psychoterapeutę.