Interwencja rówieśnicza

złączone dłonie

Scenariusze dla wychowawców do wykorzystania na godzinach wychowawczych w pracy z uczniami.

Scenariusz dotyczy rozwijania u uczniów kompetencji w zakresie rówieśniczej interwencji kryzysowej: „Jak przygotować młodzież do bezpiecznego pomagania rówieśnikom?”. Scenariusze do pracy z grupą uczniów powyżej 13 roku życia.

Materiały do pobrania w pliku PDF.