E-wniosek

ePUAP- logo

Szanowni Państwo, 

Podmioty realizujące zadania publiczne obowiązane są posiadać elektroniczną skrzynkę podawczą.
ESP pozwala na doręczanie do instytucji pism podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym i w sposób zapewniający otrzymanie urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP).

UPP jest dowodem doręczenia pisma, a widniejąca na nim data stanowi datę doręczenia. W celu dostarczenia do Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowskich Górach  dokumentu elektronicznego, należy zarejestrować się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP). Można to zrobić pod adresem epuap.gov.pl. Szczegółową instrukcję dotyczącą procedury składania pisma mogą Państwo pobrać ze strony BIP pod adresem:

http://www.bip.poradnia.tarnogorski.pl/?catid=38&parcat=3&t=more&grupa=15e3061a7ed535