Ważna informacja

Przypominamy i informujemy, że w świetle aktualnych przepisów (nowelizacja Kodeksu Pracy z 2019 roku, art. 191), uczniowie, którzy ukończyli klasę VIII SP a nie ukończyli 15 roku życia i chcą podjąć praktyczną naukę zawodu, przed podpisaniem umowy o pracę (praktykę) muszą najpierw uzyskać zgodę na zawarcie umowy o pracę od opiekuna prawnego/ rodzica, poprzedzoną uzyskaniem pozytywnej opinii poradni psychologicznopedagogicznej.

Osoby zainteresowane zapraszamy wraz z opiekunami/ rodzicami na diagnozę jeszcze w okresie wakacyjnym.