ZAJĘCIA

Szanowni Państwo, w obecnym roku szkolnym 2019/2020 jednym z kierunków polityki oświatowej państwa jest m.in. „Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego”.

Zachęcamy szkoły do zgłaszania zapotrzebowania na warsztaty, prelekcje z zakresu tematyki mediów, technologii informacyjno-komunikacyjnej oraz wszelkich zagrożeń płynących z użytkowania nowych technologii.

Zapotrzebowanie na zajęcia prosimy składać w formie pisemnej na adres mailowy sekretariatu. Szczegóły zajęć, propozycje prosimy ustalać z pedagogiem – Panią Izabelą Chróst-Jóźwiak.

Zajęcia będą prowadzone w miarę dostępnego czasu w wybranych placówkach naszego powiatu.

Serdecznie zapraszamy!