Internetowe zasoby

Zapraszamy Państwa do trzeciego odcinka z cyklu: „wycieczki internetowe”.
Dziś nieco o uatrakcyjnianiu nauki języków, ale w sumie i nie tylko. Tymczasem słowem wstępu…

W aktualnej sytuacji epidemicznej zarówno jako rodzice, specjaliści, jak i sami uczniowie, zostaliśmy postawieni przed koniecznością zmian dotychczasowego sposobu funkcjonowania tzn. porzucenia na jakiś czas tradycyjnego modelu nauczania/uczenia się (system klasowo-lekcyjny) na ten, prowadzony zdalnie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (co może z pozoru brzmieć dość tajemniczo). Nauka taka, poza niewątpliwymi zagrożeniami w postaci m.in. długiego przesiadywania przed monitorem (w tym i zagrożenia uzależnieniami- bądźmy świadomi takich zagrożeń) może nieść w sobie również ciekawe alternatywy, dotąd być może mniej dostępne, z uwagi na tradycyjny model nauczania. Będąc (fizycznie) w klasie być może rzadziej jako specjaliści, możemy skupiać się na wykorzystywaniu możliwości zapożyczonych z nauczania zdalnego czy zasobów Internetu. Obecnie, pozbawieni tradycyjnej tablicy i kredy, próbujemy radzić sobie z tak zorganizowanym procesem edukacyjnym. Nie bez znaczenia jest również fakt zaangażowania w ów proces rodziców, którzy (chcąc czy nie), też pośrednio stają się (mikro, a może też makro) „dydaktykami”.
W procesie zdalnego nauczania kwestia motywowania uczniów wydaje się dość zawiła i trudna w realizacji. O ile pierwsze dni, tygodnie dostarczały nowych wrażeń (a także i lęków) płynących z przejścia na taki tryb nauki/ nauczania, o tyle teraz już chyba jesteśmy bardziej świadomi tak możliwości, jak i ograniczeń płynących z nauczania prowadzonego za pośrednictwem mediów elektronicznych.
Ale! W takim procesie możemy umiejętnie korzystać z tego, co dają nam zasoby internetowe. Dziś zatem chcemy zwrócić Państwa uwagę na kilka serwisów.

Jeśli jeszcze ktokolwiek zastanawia się, w jaki sposób proces zdalnego nauczania/ uczenia się uatrakcyjnić, warto skorzystać z dostępu do serwisu https://speechyard.com/pl/. Lekcje językowe z wykorzystaniem nagrań z filmów, ćwiczenia w tym zakresie, mogą pozytywnie wpłynąć na motywację uczniów. W ramach subskrypcji darmowej istnieje możliwość wykorzystania (ograniczonych wprawdzie zasobów) w celu urozmaicenia zajęć. Jednostka lekcyjna prowadzona zdalnie może być bardzo atrakcyjna, możemy wykorzystywać pewną synchroniczność bycia w przestrzeni internetowej wspólnie z uczniami po to, aby uczyć ich samodzielnej nauki, współpracy czy innych wartości. Jednocześnie uczymy odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z zasobów sieci, co ujęte zostało m.in. w priorytetach MEN na bieżący rok szkolny.

Poza wspominaną propozycją warto rozważyć drugi serwis internetowy tj. https://kahoot.com/. Dzięki niemu możemy zaprosić uczniów do internetowej rywalizacji. Nauczyciel tworzy pytania/ kategorie a uczniowie, przy wykorzystaniu swoich smartfonów czy tabletów odpowiadają na nie. Udostępnia się im PIN, który pozwala na zalogowanie się do stworzonego przez nauczyciela kahoot’a. Nauka i zabawa w jednym! Możliwość powadzenia rozgrywki w tzw. czasie rzeczywistym pozwala na uatrakcyjnienie zajęć zdalnych. Każdy z uczniów na wirtualnej tablicy śledzi tak własne, jak i innych postępy. Po każdej odpowiedzi uczniowie zapoznają się z tymi prawidłowymi. Podsumowanie rozgrywki to przyznane trofea i punkty. Kahoot można z powodzeniem wykorzystać jako rozgrzewkę (warm-up) bądź też jako podsumowanie i utrwalenie treści zajęć. Decyzja należy do prowadzącego.

Ostatni serwis godny polecenia to https://scattergoriesonline.net/ – tutaj mamy do dyspozycji zaproszenie do rozgrywki w wirtualne „państwa-miasta”, chociaż kategorii może być znacznie więcej. Ideą gry jest wyszukiwanie słów z danej kategorii na określoną literę. Ćwiczenia można zorganizować tak w języku angielskim, jak i polskim (zatem można też pograć w ramach edukacji polonistycznej, czy zwykłych zajęć j. polskiego). Również i tutaj zapraszamy uczniów do rozgrywki (przesłany link) i rywalizujemy w czasie rzeczywistym.

W tym odcinku to na tyle…
Zapraszamy do eksperymentowania z nowymi technologiami oraz uatrakcyjniania prowadzonych zajęć z wykorzystaniem internetowych zasobów!

mgr Izabela Chróst-Jóźwiak, pedagog