Wydawanie opinii i orzeczeń

Wydawanie opinii ws.:

  • osiągnięcia gotowości szkolnej przez dziecko w wieku 6 lat, które odbywa roczne przygotowanie przedszkolne poza przedszkolem albo oddziałem przedszkolnym,
  • odroczenia rozpoczęcia spełnienia przez dziecko obowiązku szkolnego,
  • zwolnienia ucznia z wadą słuchu, głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego;
  • objęcie ucznia nauką w klasie terapeutycznej,
Czytaj więcej

Wydawanie orzeczeń ws.:

  • indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego/ indywidualnego nauczania,
  • kształcenia specjalnego,
  • zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
  • objęcia dziecka wczesnym wspomaganiu rozwoju (opinia mającą rangę orzeczenia, wymagającego posiedzenia Zespołu Orzekającego)
Rodzic składający wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub nauczania indywidualnego, powinien dostarczyć oprócz zaświadczenia lekarskiego również opinię od wychowawcy, psychologa lub pedagoga szkolnego. Orzeczenie wydaje się po dostarczeniu tych dokumentów oraz, jeśli to konieczne, przeprowadzeniu specjalistycznych badań przez pracowników Poradni (wniosek o przeprowadzenie badań).

Potrzebujesz pomocy?
Nie czekaj, zadzwoń i umów się na spotkanie 32 285 43 67