Wizyta w Poradni – ważne informacje dla rodzica/ opiekuna.

Drodzy rodzice, opiekunowie prawni, pełnoletni uczniowie:


Poradnia informuje, iż na pierwszą wizytę w Poradni – badanie psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne prosimy każdorazowo zabierać ze sobą:
  • okulary korekcyjne, jeśli dziecko z nich korzysta na co dzień (pracuje w nich w szkole, w domu) –> warunek konieczny, aby badanie odbyło się,
  • zeszyty ucznia (j. polski, matematyka, inne, gdzie dziecko dużo pisze) , świadectwa, wypisy, wszelkie opinie o uczniu przydatne diagnoście.
Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku okularów, badanie nie będzie mogło się odbyć i zostanie przełożone na inny termin. Testy wykonywane przez specjalistów opierają się m.in. na czytaniu i pisaniu, zatem okulary są niezbędne.
Uprzejmie prosimy również o zgłaszanie się punktualnie na wyznaczone terminy wizyt a w przypadku niemożności przybycia, o każdorazowe informowanie Poradni o tym fakcie.