Statut Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowskich Górach