Grupy wsparcia dla pedagogów

Uprzejmie informujemy, że działa w naszej Poradni grupa wsparcia dla pedagogów szkół podstawowych i gimnazjum.

Przedstawiamy Państwu grafik spotkań na rok szkolny 2017/2018, dla pedagogów szkół podstawowych i gimnazjum:
Spotkania grupy odbywać się będą w piątki o godzinie 1000.

12.01.2018 r.
23.02. 2018 r.
23.03.2018 r.
27.04.2018 r.
25.05.2018 r.
Terminarz spotkań grupy wsparcia pedagogów szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2017/2018.
Spotkania grupy wsparcia odbywać się będą w każdą pierwszą środę miesiąca o godzinie 1000.

 03.01.2018 r.

14.02.2018 r. (ze względu na ferie zimowe)
07.03.2018 r.
04.04.2018 r.
09.05.2018 r. (ze względu na matury)
06.06.2018 r.

Miejsce spotkań: siedziba Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Tarnowskich Górach, ulica Sienkiewicza 8, tel. 32  285 43 67.