Grupa dla dzieci i młodzieży z Zespołem Aspergera

Miło nam poinformować, iż od października ruszyły w naszej Poradni spotkania dwóch grup terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera.

Grupy spotykają się cyklicznie, co drugi tydzień. Mają formę zajęć socjoterapeutycznych. Preferujemy półotwarty charakter grupy, chcąc nieco ograniczyć napływ nowych osób – grupa jest swoistym mikrosystemem ,w ramach którego zaspokajane są m.in. potrzeby bezpieczeństwa, przynależności, akceptacji i wsparcia. Dążymy do tego, aby uczestnicy grupy czuli się bezpiecznie, byli zintegrowani, szanowali siebie na wzajem, potrafili współdziałać, ale przede wszystkim mogli ćwiczyć ważne kompetencje społeczne w oparciu o współdziałanie w mniejszej grupie.

Obecny grafik spotkań grup:

a) Dzieci starsze – tygodnie nieparzyste – najbliższy termin grupy: 03.01.2018, g. 16:30

b) Dzieci młodsze – tygodnie parzyste – najbliższy termin grupy: 10.01.2018, g. 16:30

Grupa prowadzona jest przez p. Hannę Hodur-pedagoga, oligofrenopedagoga oraz p. Izabelę Chróst-Jóźwiak-pedagoga, psychoterapeutę w trakcie certyfikacji.